Kościół Zielonoświątkowy zbór Jezusa Chrystusa w Węgorzewie

Jesteśmy Kościołem otwartym dla wszystkich, którzy pragną zmian w swoim życiu oraz którzy pragną spotkania z żywym Bogiem. Przyjdź, usłysz, zobacz i zaśpiewaj sam pieśni uwielbienia Temu, który nas wybawił od śmierci i przez którego mamy zbawienie – Królowi Kościoła – Jezusowi.

W co wierzymy (Wyznanie wiary Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce:):

  • Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia.
  • Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
  • Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale. 
  • Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.
  • Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.
  • Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.
  • Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej. 
  • Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne. Więcej na temat Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce na kz.pl

Nasza historia

Zbór w Węgorzewie powstał w lipcu 2005 roku. Od samego początku jego istnienia obowiązki pastora Zboru objął Marek Lipski. Na spotkaniu założycielskim Zboru obecnych było 18 osób .Grupa ta powstała na początku 2001 roku jako placówka Zboru w Giżycku, pod kuratelą pastora Wojciecha Trybka. Jednym z liderów tej placówki od samego początku był obecny pastor. Zbór przez dotychczasowe lata swojej działalności zajmował się wieloma działaniami dotyczącymi zarówno służby ewangelii, jak i działalności pożytku publicznego: prowadząc ewangelizacje, organizując koncerty, przedstawienia, projekcje filmów, prelekcje. Dodatkowo przez wiele lat Zbór prowadził działalność charytatywną jak Bank Żywności, Kids Klub, akcje zbiórek darów dla osób nisko sytuowanych z terenu powiatu węgorzewskiego, Społeczną Poradnię Rodzinną oraz projekt współfinansowany przez PO FIO : Akademia Lokalnych Liderek. Zbór w Węgorzewie jest też inicjatorem i organizatorem 4. edycji Obozów Mazury Camp oraz co rocznie organizuje wakacyjne Obozy Prorocze w Węgorzewie..

Masz pytanie?

Jakieś wątpliwości? Napisz do nas na pewno odpowiemy.