Marek Lipski – Bożym celem jest upodobnienie ciebie do wzoru, którym jest Jezus (2017-01-08)

2 List do Koryntian 3:18
„My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem.”

Bożym celem jest upodobnienie ciebie do wzoru, którym jest Jezus. Czy lubisz chodzić w chwale bożej? Lud Izraela bał się tego, mówił „Ty Mojżeszu idź rozmawiać z Bogiem, a my tu, u podnóża góry Synaj zaczekamy”. Czy chcesz się pozbyć grzechu ze swojego życia? Jeżeli ty lubisz swój grzech, Bóg nie może ci pomóc, on nie zabierze ci czegoś co ty kochasz. Musisz oddać grzech Bogu. Jeśli chcesz ukryć bądź zachować swój grzech dla siebie, to będziemy unikać bożej obecności.

Ew. Jana 3:20
„Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków.”

Masz pytanie?

Jakieś wątpliwości? Napisz do nas na pewno odpowiemy.