Marek Lipski – Słowo na Nowy Rok (2016-12-31)

Słowo prorocze, na nowy rok, pastora Marka Lipskiego. „Nadchodzący rok będzie rokiem odbudowy i odświeżenia. Pan będzie z nami i On będzie budował i zaopatrywał.”

Księga Ezdrasza
„1:2 Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios, On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, które jest w Judzie.
1:3 Kto więc spośród was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim! Niech wyruszy do Jeruzalemu, które jest w Judzie, i niech buduje świątynię Panu, Bogu izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jeruzalemie.”

Diabeł walczy i próbuje ciebie zepchnąć z miejsca, które Bóg zaplanował i przygotował dla ciebie. Diabeł chce wszystko zburzyć w tobie i dookoła ciebie. I choćbyś widział swoje życie jako morze gruzu (tak jak gruzy zburzonej Świątyni Pana), to Boże słowo jest nadal aktualne nad tymi ruinami. I Bóg będzie działał w twoim życiu i ciebie używał, i przez ciebie będzie dotykał ludzi, i przez ciebie będzie budował kościół, przez ciebie będzie wielkie rzeczy czynił.

Masz pytanie?

Jakieś wątpliwości? Napisz do nas na pewno odpowiemy.