Nasz kościół prowadzi służby odwołujące się do ewangelii jak również do potrzeb członków kościoła i mieszkańców miasta. Służby mają charakter stały, choć zmieniają się z upływem czasu dostosowując się do życia kościoła i jego członków.

Obecnie prowadzone są służby:

Służba UWIELBIENIA
Zespół instrumentalno-wokalny odwołujący się do tradycyjnych pieśni chrześcijańskich, jak i do nowoczesnej muzyki uwielbieniowej o mocnym brzmieniu rockowym.

Służba KATECHETYCZNA
Zajęcia katechetyki odbywają się w ramach Systemu Oświaty MEN w punkcie katechetycznym przy ul. Jaracza 4. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego katechetę oraz osoby wspomagające. Dyrektorem prowadzącym i nadzorującym  dla lekcji katechetyki w naszym zborze jest Dyrektor SP nr. 1 w Węgorzewie.   Obecnie prowadzone są zajęcia na trzech poziomach edukacji: przedszkolnym, szkoły podstawowej i gimnazjum.

Służba NAUCZANIA
Służba nauczania odbywa się raz w tygodniu i prowadzona jest przez członków naszego kościoła oraz zapraszanych gości. Nauczanie dotyczy w szczególności ewangelii i zasad prowadzenia życia zgodnego z Bożym planem dla człowieka i zgodnego z Bożymi zamierzeniami i standardami.
.

Masz pytanie?

Jakieś wątpliwości? Napisz do nas na pewno odpowiemy.