Historia naszego zboru

Zbór w Węgorzewie powstał w lipcu 2005 roku. o samego początku jego istnienia obowiązki pastora Zboru objął Marek Lipski. Na spotkaniu założycielskim zboru obecnych było 18 osób.

Grupa ta powstała na początku 2001 roku jako placówka Zboru w Giżycku pod kuratelą pastora Wojciecha Trybka. Jednym z liderów tej placówki od samego początku był obecny pastor. Zbór przez dotychczasowe lata swojej działalności zajmował się wieloma działaniami dotyczącymi zarówno służby ewangelii jak i działalności pożytku publicznego, prowadząc ewangelizacje, organizując koncerty, przedstawienia, projekcje filmów, prelekcje.

Dodatkowo wiele lat Zbór prowadził działalność charytatywną jak Bank Żywności, Kids klub, akcje zbiórek darów dla osób nisko sytuowanych z terenu powiatu Węgorzewskiego, Społeczną Poradnię Rodzinną, projekt współfinansowany przez PO FIO : Akademia Lokalnych liderek. Zbór w Węgorzewie jest też inicjatorem i organizatorem 4 edycji Obozów Mazury Camp oraz co rocznie organizuje wakacyjne Obozy Prorocze w Węgorzewie. Od 2014 roku Zbór w Węgorzewie prowadzi placówkę kościelną w Reszlu.

Masz pytanie?

Jakieś wątpliwości? Napisz do nas na pewno odpowiemy.