Pastorem  Zboru w Węgorzewie jest Marek Lipski.

Od samego początku swojej służby jest związany ze Zborem w Węgorzewie. Jest szczęśliwie żonaty i jest ojcem czworga dzieci. Ukończył Collegium Rewalidacji i Resocjalizacji oraz studia magisterskie – Pedagogikę Wychowawczo – Opiekuńczą na Uniwersytecie w Białymstoku.  Ponadto ukończył Międzynarodową Szkołę Menagerów w Warszawie. Od 20 lat jest związany z biznesem. Zawodowo pracuje jako dyrektor jednego z ośrodków wypoczynkowych w Węgorzewie.

Specjalizuje się również w pisaniu i realizacji projektów finansowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jest specjalistą – doradcą ds. pisania projektów i rozwoju organizacji pozarządowych. Wizją pastora jest wpływanie w duchowym i naturalnym wymiarze na nasze miasto. Jego celem jest wywieranie bożego wpływu i pomaganie ludziom w odkrywaniu ich wewnętrznego potencjału i talentów oraz odkrywanie bożego powołania dla ich życia, również poprzez używanie daru proroczego oraz wzmacnianie ich w przyjmowaniu bożego namaszczenia. Pastor Marek Lipski jest dziekanem Dekanatu Mazurskiego Kościoła Zielonoświątkowego, który obejmuje zbory w Giżycku, Gołdapi, Piszu, Mikołajkach, Szczytnie, Mrągowie, Kętrzynie i Węgorzewie

Masz pytanie?

Jakieś wątpliwości? Napisz do nas na pewno odpowiemy.